Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα παρουσίασαν αύξηση τον Νοέμβριο κατά 3,1 δισ. ευρώ περίπου έναντι αύξησης 2,5 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η διοχέτευση επαρκούς ρευστότητας στην αγορά μέσω νέων δανείων αποτυπώνεται και στα στοιχεία για την εξέλιξη των καταθέσεων, που δείχνουν σημαντική άνοδο εν μέσω πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αρχή του 2020 οι καταθέσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 17,6 δισ. ευρώ και το σύνολο των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες ανήλθε στα 158,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα παρουσίασαν αύξηση τον Νοέμβριο κατά περίπου 3,1 δισ. ευρώ (έναντι αύξησης κατά 2,5 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα) και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ανήλθε στο 14% από 11,6% τον Οκτώβριο. Ενδεικτικό της αυξημένης ρευστότητας που εξασφάλισαν τα δάνεια που δόθηκαν από τις τράπεζες σε συνδυασμό με τις περικοπές εξόδων στις οποίες προχώρησαν οι επιχειρήσεις, είναι ότι οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν περαιτέρω κατά περίπου 1,9 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο (έναντι αύξησης 968 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο) και τα υπόλοιπα που διατηρούν στις τράπεζες ανήλθαν στα 35,7 δισ. ευρώ.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ενισχύθηκε τον Νοέμβριο σε 45,1% από 36,1% τον προηγούμενο μήνα και χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η αυξημένη ρευστότητα προέρχεται από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, τα υπόλοιπα των οποίων  ενισχύθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με τις καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που μειώθηκαν κατά 463 εκατ. ευρώ.

Τα εκτεταμένα προγράμματα στήριξης και η μειωμένη καταναλωτική δαπάνη είχε ως αποτέλεσμα και την αύξηση των καταθέσεων που έχουν τα νοικοκυριά στις τράπεζες, οι οποίες τον Νοέμβριο ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 1,3 δισ. ευρώ (έναντι αύξησης κατά 1,5 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο). Οι συνολικές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών ανήλθαν στα τέλη Νοεμβρίου στα 122,9 δισ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τον Νοέμβριο έφτασε το 7,3% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος υπήρξε καθοριστικός και σε ό,τι αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που επλήγησαν από την κρίση μέσα από εκτεταμένες αναστολές δανείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤ, στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 δόθηκαν αναστολές σε περίπου 400.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες, συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ, μετριάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους οικονομικούς κραδασμούς της υγειονομικής κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναστολές αυτές γίνονται πέραν και επιπλέον των ρυθμίσεων δανείων (επιχειρηματικών, στεγαστικών και προσωπικών) στις οποίες έχουν προχωρήσει οι τράπεζες τον τελευταίο καιρό και που αναλογούν σε 15 δισ. ευρώ. Δηλαδή μέσω ρυθμίσεων ή αναστολών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει διευκολύνει δανειολήπτες για ποσά που ανέρχονται στα 45 δισ. ευρώ.

Αρχική δημοσίευση