ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12 14, 105 63 Αθήνα – Τηλ.: 2132141800, FAX: 2132141873,  e-mail: [email protected]

Αθήνα, 13-01-2021  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την παράταση της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2021, ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας αναφέρει ότι η τρέχουσα προθεσμία της 15ης Ιανουαρίου συμπίπτει με την τελευταία ημέρα, κατά την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδώσουν τιμολόγια για τον Δεκέμβριο.

Η παράταση, λοιπόν, ζητείται, με δεδομένο τον αυξημένο φόρτο εργασίας των λογιστών – φοροτεχνικών και τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους για να υλοποιήσουν τα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης για ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων, την αδυναμία καταχώρησης των εσόδων στην πλατφόρμα για επιχειρήσεις με ειδικό καθεστώς λειτουργίας τους όπως τα ΚΤΕΛ, Πρακτορεία ΟΠΑΠ, Συνεταιρισμοί κ.λπ., την οποία έχει αναγνωρίσει και η Φορολογική Διοίκηση, και την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την τόνωση της οικονομίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Πλέον της παράτασης, το ΟΕΕ προτείνει:  

– Η πλατφόρμα «myBusinessSupport» να παραμείνει ανοικτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για διόρθωση λαθών, που έχουν παρατηρηθεί σε όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

– Για τη διόρθωση των αδικιών, που παρατηρήθηκαν στους προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, που έχει εξαγγελθεί για τον Μάρτιο 2021, να ληφθούν υπόψη τα ετήσια έσοδα του 2019 και 2020 (μετά από τις σχετικές διορθώσεις), προκειμένου να αποτυπώνεται η πραγματική μείωση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας.

– Για τους επόμενους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, να δίνεται η δυνατότητα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να γίνονται διορθώσεις μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων.

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2132141866
2132141883
2132141870


Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: Φ/1/233

Προς
– Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
– Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη
– Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
– Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: Αίτημα του ΟΕΕ για παράταση της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 μέχρι 25 Ιανουαρίου 2021

Η Κυβέρνηση, για την στήριξη των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας, έχει εκδώσει την με αριθμό ΓΔΟΥ 1/4-1-2021 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΦΕΚ 5047/Β/14-11-2020) για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, η οποία αφορά σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020. Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, η εκδήλωση ενδιαφέροντος με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, έως την 15η Ιανουαρίου 2021, με απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος την υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου».

Με δεδομένο ότι η έκδοση των τιμολογίων του Δεκεμβρίου κάθε έτους μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 15 Ιανουαρίου του επομένου έτους, η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.
 
Το ΟΕΕ λαμβάνοντας υπόψη:

• τον αυξημένο φόρτο εργασίας των λογιστών – φοροτεχνικών και τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους για να υλοποιήσουν τα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης για ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων
• την αδυναμία καταχώρησης των εσόδων από τους λογιστές – φοροτεχνικούς στην πλατφόρμα για επιχειρήσεις με ειδικό καθεστώς λειτουργίας τους όπως τα ΚΤΕΛ, Πρακτορεία ΟΠΑΠ, Συνεταιρισμοί κ.λπ., την οποία έχει αναγνωρίσει και η Φορολογική Διοίκηση,
• την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την τόνωση της οικονομίας και την διατήρηση των θέσεων εργασίας

προτείνει:

1. Την παράταση της προθεσμίας της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 μέχρι 25 Ιανουαρίου 2021.
2. Η πλατφόμα «myBusinessSupport» να παραμείνει ανοικτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για διόρθωση λαθών που έχουν παρατηρηθεί σε όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
3. Για την διόρθωση των αδικιών που παρατηρήθηκαν στους προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στη Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, που έχει εξαγγελθεί για τον Μάρτιο 2021, να ληφθούν υπόψη τα ετήσια έσοδα του 2019 και 2020 (μετά από τις σχετικές διορθώσεις), προκειμένου να αποτυπώνεται η πραγματική μείωση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας.
4. Για τους επόμενους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, να δίνεται η δυνατότητα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να γίνονται διορθώσεις μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Αρχική δημοσίευση