Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, 16:36

Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την είσοδο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ελάχιστο όριο φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών και καθιέρωση μέτρων ασφαλείας στο χώρο των πανεπιστημίων όπως η ελεγχόμενη είσοδος, αποτελούν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου του υπουργείου παιδείας το οποίο συζήτησε στο υπουργικό συμβούλιο.

Στο κεφάλαιο της εισόδου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα καθιερώνεται ελάχιστη βάση εισαγωγής, την οποία και θα ορίζει κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, ως ελάχιστη βάση εισαγωγής θα θέτει ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το τμήμα.

Στόχος είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών, η μείωση του ποσοστού των αιώνιων φοιτητών που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου και όλα αυτά με ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας του κάθε τμήματος να διαμορφώνει το δικό του ακαδημαϊκό προφίλ.

Αλλαγές στη διαδικασία κατά την εισαγωγή

Ταυτόχρονα μέσα από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε τυχαίας επιλογής, η ενθάρρυνση των συνειδητών επιλογών στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και γενικώς η αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιδιώκουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα. Στόχος των παραπάνω είναι να μειωθεί η ανάγκη μεταγγραφών, να απαλειφθεί το φαινόμενο των εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής και να διασφαλιστεί η φοιτητική πορεία των εισαχθέντων. Σημειωτέον ότι οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις ή οτιδήποτε αφορά την προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών παρά μόνο την κατάταξη τους στις σχολές προτίμησης και αφού έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα. 

Ελάχιστο όριο φοίτησης 

Με άλλη διάταξη καθιερώνεται ελάχιστο όριο φοίτησης στα πανεπιστήμια.  Συγκεκριμένα προτείνεται όριο φοίτησης το Ν + ½Ν, όπου Ν το ελάχιστο πλήθος των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Για παράδειγμα, όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 2. Όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 3. Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές προβλέψεις. 

Ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

Επίσης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασαν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα Α.Ε.Ι.

Η δέσμη αυτή ρυθμίσεων περιλαμβάνει τη διεύρυνση μέτρων ασφαλείας στο χώρο των ΑΕΙ, όπως η ελεγχόμενη είσοδος, την ενίσχυση των διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, με τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή πράξεων βίας και ανομίας στο Πανεπιστήμιο, και τη σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), αποτελούμενης από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας που θα υπάγονται ιεραρχικά στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 

Στόχος είναι η βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απρόσκοπτης διεξαγωγής έρευνας και διδασκαλίας.

Αρχική δημοσίευση