Του είχε δοθεί ένας χρόνος ζωής μετά τη διάγνωση μίας επιθετικής μορφής καρκίνου και πλέον είναι καθαρός

Αρχική δημοσίευση