Διορία δύο μηνών έχουν τα ευάλωτα νοικοκυριά προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να ενταχθούν στο ενδιάμεσο πρόγραμμα για την προστασία της πρώτης τους κατοικίας, μέσω του οποίου το Δημόσιο επιδοτεί τη δόση του στεγαστικού τους δανείου με το ποσό των 70 έως 210 ευρώ για διάστημα 15 μηνών.

Το πρόγραμμα αποτελεί προθάλαμο για την ένταξη όσων νοικοκυριών αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όταν αυτός λειτουργήσει, δηλαδή περί τα τέλη του 2023.

Η πλατφόρμα που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ένταξη στο ενδιάμεσο πρόγραμμα άνοιξε στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών οι προθεσμίες είναι οι εξής:

– Οταν η επιβολή της κατάσχεσης ή η κήρυξη της πτώχευσης έχει γίνει σε προγενέστερο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει εντός 60 ημερολογιακών ημερών από τις 15 Σεπτεμβρίου.

– Οταν η επιβολή της κατάσχεσης ή η κήρυξη της πτώχευσης γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αυτή.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή της κρατικής επιδότησης είναι να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια:

– Εισοδηματικά: Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως.

– Περιουσιακά: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση της «βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη», η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.Αρχική δημοσίευση