Η «Κολοπετινίτσα» αποτελεί το αγαπημένο μέρος που χρησιμοποιούν οι Έλληνες όταν θέλουν να μιλήσουν με χιούμορ για έναν προορισμό. Αυτό που πολλοί δεν

Αρχική δημοσίευση