Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος 300 ευρώ σε όλο το προσωπικό της τράπεζας, με εξαίρεση τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ομίλου, ενέκρινε η διοίκηση της Eurobank. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη και θα δοθεί με τη μορφή voucher στη συντριπτική πλειονότητα του προσωπικού, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου της Eurobank τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη δεν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 5% του προσωπικού.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανακοινώθηκε χθες από τη γενική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού ομίλου της Eurobank, Νατάσα Πασχάλη, και έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους εργαζομένους. Στην ανακοίνωση προς το προσωπικό αναφέρεται ότι «η τράπεζα, εκτιμώντας το γεγονός ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες έχουν οδηγήσει το τελευταίο διάστημα σε σημαντική αύξηση του κόστους ζωής, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του προσωπικού, μέσω vouchers αξίας 300 ευρώ για κάθε εργαζόμενο».

Στήριξη σε εργαζομένους λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους ζωής.

Η οικονομική επιβάρυνση για τη Eurobank υπολογίζεται στα 2 εκατ. ευρώ. Σε ανακοίνωσή του το σωματείο της Eurobank εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση από τη διοίκηση στο αίτημά του, σημειώνοντας ότι αποτελεί «πολύ θετική εξέλιξη, γιατί η παροχή χορηγείται με ενιαίο και διαφανή τρόπο στο σύνολο σχεδόν του προσωπικού».

Σημειώνεται ότι η Eurobank καθιέρωσε από τις 24 Ιουνίου το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας για το προσωπικό της σε σταθερή βάση, δηλαδή τον συνδυασμό εργασίας από το γραφείο και εργασίας από το σπίτι. Το μοντέλο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα εργασίας από την κατοικία για δύο ή κατ’ εξαίρεση τρεις εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα, οικειοθελώς, κάλυψη από την τράπεζα του κόστους που προκαλείται στον εργαζόμενο από την τηλεργασία ([email protected]), τηρώντας τις διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα, όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση, στοχεύει σε πιο ποιοτικές συνθήκες για τους εργαζομένους, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η δυνατότητα τηλεργασίας υιοθετείται από τις μονάδες της τράπεζας που δεν απαιτείται η φυσική επαφή με τον πελάτη και έχει οικειοθελή χαρακτήρα. Στο πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου εργασίας, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, προβλέπεται η δυνατότητα ψηφιακής αποσύνδεσης των εργαζομένων από το σύστημα, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται ο προσωπικός χρόνος εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και κατά τη διάρκεια των αδειών τους.

 Αρχική δημοσίευση