Τι είπε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς  Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στους αναλυτές

Tις εκτιμήσεις του για το οικονομικό περιβάλλον, την εξέλιξη των τιτλοποιήσεων της Τράπεζας Πειραιώς και τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου κατάθεσε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου απαντώντας στις ερωτήσεις των οικονομικών αναλυτών.
Αναφερόμενος στο μακροοικονομικό περιβάλλον ο Χρ. Μεγάλου υποστήριξε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθούν πλήρως οι συνέπειες από τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι ως τώρα δεν προκύπτουν ενδείξεις ουσιαστικής πίεσης στην εξυπηρέτηση δανείων λόγω έξαρσης του πληθωρισμού.
Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε για την Τράπεζα Πειραιώς με νέα δάνεια 1,7 δισ. ευρώ, είπε, που αντιστοιχούν σε καθαρή πιστωτική επέκταση κατά 300 εκατ. ευρώ και κινείται προς την επίτευξη του ετήσιου στόχου για καθαρή χρηματοδότηση 1,2 δισ. ευρώ. Ο Μάρτιος ήταν ιδιαίτερα καλός μήνας, όπως και ο Απρίλιος, συνέχισε ο CEo της Τράπεζας Πειραιώς.
Δεδομένου ότι στο πρώτο τρίμηνο υπάρχουν περισσότερες αποπληρωμές και στο τελευταίο του έτους τις μεγαλύτερες εκταμιεύσεις, ο στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση κατά 1,2 δισ. ευρώ φέτος είναι απολύτως εφικτός, τόνισε.
Σε ότι αφορά τις τιτλοποιήσεις Sunrise 3 και Solar αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη της χρονιάς.
Μια συνθετική τιτλοποίηση ναυτιλιακών χορηγήσεων (Ερμής 3) τελεί σε φάση ολοκλήρωσης και αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 400 εκατ. ευρώ.
Ως το τέλος του έτους αναμένεται να διενεργηθούν δύο ακόμη συνθετικές τιτλοποιήσεις (Ερμής 4 και 5). Συνολικά αναμένεται μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 700 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά το απόθεμα των NPEs, ο Χρ. Μεγάλου είπε ότι ανήλθε σε 4,7 δισ. ευρώ (-0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση) και το NPE ratio σε 12,6%.
Στο τέλος της χρονιάς προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από 3,5 δισ. ευρώ, χάρη στις τιτλοποιήσεις Sunrise 3 και Solar 1 δισ. ευρώ και σε διαγραφές 300 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς προβλέπει ουδέτερο NPE formation τα υπόλοιπα τρίμηνα.
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα ο Χρήστος Μεγάλου χαρακτήρισε «ισχυρά» τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις που έχει διατυπώσει η τράπεζα.
Τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 93 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε αύξηση της πίτας των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 300 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τα κεφάλαια επισημάνθηκε ότι το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ο δείκτης CET1 (fully loaded) έφτασε το 10%.
Όπως προέκυψε από την παρουσίαση η επίδραση στα κεφάλαια από την πρόσθετη ζημιά των δύο τιτλοποιήσεων αναμένεται να ανέλθει σε 200 μ.β. και θα υπερκαλυφθεί από την θετική επίδραση των συνθετικών τιτλοποιήσεων (+300 μβ).
Τα κόστη αναδιάρθρωσης (νέο πρόγραμμα εθελουσίας κά) θα επιδράσουν κατά 300 μ.β στα κεφάλαια, επίδραση που θα υπερκαλυφθεί από την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου (400 μβ) κατά τα υπόλοιπα τρίμηνα.
Σε ένα χρόνο ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να φτάσει το 16,2%, είπε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς.
Τέλος, ο Χρ. Μεγάλου ενημέρωσε τους αναλυτές ότι η τράπεζα πέτυχε περαιτέρω υποχώρηση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κόστη (199 εκατ. ευρώ από 213 εκατ. ευρώ) κατά 6% σε ετήσια βάση και κατά 11% σε τριμηνιαία, χάρη στα περσινά προγράμματα εθελουσίας.

www.bankingnews.grΑρχική δημοσίευση