Το ΚΥΣΕΑ όρισε και νέο αρχηγό του Στρατού τον αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη. Το «προφίλ» του νέου αρχηγού ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού). Το ΚΥΣΕΑ

Αρχική δημοσίευση