Με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,5% και το κουπόνι στο 8,25% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, που θα αντλήσει 350 εκατ. ευρώ και τις προσφορές των επενδυτών να έχουν ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση, η πρώτη φέτος της τράπεζας, έγινε στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων ΜREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων.

Ο τίτλος της Πειραιώς έχει διάρκεια 4 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3 έτη (4ΝC3), θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από τη Μoody’s και Β από την S&P.


Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Αρχική δημοσίευση