Ο βασικός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει βαριές καμπάνες και λουκέτα για όσους δεν «ανεβάζουν» δεδομένα αποδείξεων στην ειδική εφαρμογή e-send της Ανεξάρτητης Αρχής από την 31η Οκτωβρίου.

Παράταση της προθεσμίας επιβολής των νέων προστίμων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις για μη διαβίβαση στοιχείων από τις λιανικές πωλήσεις στην ΑΑΔΕ ζητούν φορείς της αγοράς, με το υπουργείο Οικονομικών να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο. Ο βασικός σχεδιασμός προβλέπει βαριές καμπάνες και λουκέτα για όσους δεν «ανεβάζουν» δεδομένα αποδείξεων στην ειδική εφαρμογή e-send της Ανεξάρτητης Αρχής από την 31η Οκτωβρίου.

Είναι ενδεικτικό ότι κάθε απόδειξη που δεν διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ θα είναι σαν να μην κόπηκε. Με το νέο ποινολόγιο τα ελάχιστα πρόστιμα ξεκινούν από τα 250 και φτάνουν μέχρι τα 1.000 ευρώ ανάλογα με τα βιβλία της επιχείρησης και την υποχρέωση του επαγγελματία σε ΦΠΑ. Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου, η μη έκδοση ή μη διαβίβαση συνεπάγονται λουκέτα από 48 ώρες έως και 10 ημέρες.

Ηδη υπάρχει μεγάλη αντίδραση καθώς στο υπουργείο Οικονομικών έχουν φτάσει αιτήματα από την αγορά για μεγαλύτερη περίοδο χάριτος στην επιβολή των προστίμων, με τη ΓΣΕΒΕΕ να αναφέρει ότι δεν έχουν επιλυθεί ψηφιακά και τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος άδικων κυρώσεων στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ:

■ Υπάρχουν σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την υποδοχή των δεδομένων των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ).
■ Δεν διαλειτουργεί πλήρως με το myDATA, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της ενημέρωσης των επιχειρήσεων.
■ Δεν έχουν καθοριστεί καθόλου εναλλακτικές διαδικασίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων για περιπτώσεις όπως η απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ενδεχόμενης βλάβης ή δυσλειτουργία των ΦΗΜ.

Στο υπουργείο Οικονομικών επανεξετάζουν το θέμα και δεν αποκλείεται μετά τις πιέσεις να επιμηκύνουν την περίοδο χάριτος μεταθέτοντας το χρονοδιάγραμμα επιβολής των προστίμων. Σήμερα το 70% των επιχειρήσεων υποχρεούται να αποστέλλει τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων το αργότερο εντός 24 ωρών στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA». Μάλιστα, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν μέσα σε λίγες ώρες τα δεδομένα των αποδείξεων που κόβουν.

Κυρώσεις

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες διαθέτουν 110.000 ταμειακές στέλνουν στοιχεία αποδείξεων κάθε 3 ώρες, τα πρατήρια υγρών καυσίμων που διαθέτουν 13.500 ταμειακές κάθε 1 ώρα, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις στέλνουν τα στοιχεία ανά 24ωρο, με την έκδοση της ημερήσιας συγκεντρωτικής κίνησης.

Με τα σημερινά δεδομένα οι επιχειρήσεις που «ξεχνούν» να διαβιβάσουν τα δεδομένα των αποδείξεων στην ΑΑΔΕ απαλλάσσονται από κυρώσεις αλλά από τις 31 Οκτωβρίου 2022 ενεργοποιούνται οι ακόλουθες κυρώσεις:

■ Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

■ Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

■ Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Αρχική δημοσίευση