Όπως διαπιστώθηκε, αρκετοί που υπέβαλαν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και στη συνέχεια έφτιαξαν τη φορολογική τους δήλωση στην ουσία «ακύρωσαν» την αίτηση για το Power Pass

Αρχική δημοσίευση